• ေရာင္းရန္ရွိေသာ 113,890
  • ဂ်ပန္စံေတာ္ခ်ိန္ 10:38
  • အသံုးျပဳထားေသာ ဂ်ပန္ထုတ္ကားမ်ား

၀ယ္ယူရန္အၾကံျပဳလိုေသာ ဂ်ပန္ကား

ကြ်နု္ပ္တို၏႔၀န္ထမ္းကိုယ္တိုင္ေရြးခ်ယ္ထားေသာ

Why Car From Japan?

ဂ်ပန္မွေထာင္နွင့္ခ်ီေသာတစ္ပတ္ရစ္ကားမ်ားအားၾကည္႔ရွုနိုင္ပါတယ္

ဂ်ပန္တခြင္မွ ရာနွင့္ခ်ီသည္႔တစ္ပတ္ရစ္ကားတင္ပို႔ေရာင္းခ်သူတို႔က ကားမ်ားကိုသက္သာသည္႔ေစ်းနွုန္းျဖင့္ေရာင္းခ်နိုင္ေအာင္ ကြ်န္ုပ္တို႔နွင့္ယံုၾကည္စြာပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ေနပါတယ္။ ကြ်နု္ပ္တို႔မွ သင့္အတြက္ကား၀ယ္ယူရန္ စာရြက္စာတမ္းကိစၥမ်ားအားလံုးကိုတာ၀န္ယူလုပ္ေဆာင္ေပးမည္႔အျပင္ ေငြေပးေခ်မွုလံုျခံဳစိတ္ခ်ရေအာင္ ႏွင့္ ေငြေၾကးနွင့္ထိုက္တန္သည္႔အေကာင္းဆံုးအရည္အေသြးရရွိေအာင္လည္းေဆာင္ရြက္ေပးပါမည္။

နိုင္ငံတကာအသင္းမွ ျပည္တြင္း လုပ္ငန္းကိုလုပ္ေဆာင္ေနျခင္းပါ

CAR FROM JAPAN မွ၀န္ထမ္းမ်ားအဖြဲ႔သည္ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုျဖင့္ဖြဲ႔စည္းထားသည္႔အတြက္ မ်ားစြာဂုဏ္ယူမိပါသည္။ ကြဲျပားတဲ႔ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္နွင့္ မတူညီတဲ႔ဘာသာစကားမ်ားအၾကား ေနထိုင္ေျပာဆိုေနၾကေသာ္လည္း လူၾကီးမင္းတို႔အေနနွင့္ ကြ်န္ုပ္တို႔နွင့္ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုရန္အခက္အခဲျဖစ္စရာမရွိပါ။ ကြ်န္ုပ္တို႔ဆီမွာ သင့္ဘာသာစကားကိုနားလည္ ေျပာဆိုနိုင္မည္႔သူတစ္ဦး အျမဲတမ္းရွိပါတယ္။ သူက သင္နဲ႔နီးတဲ႔အနီးအနားပတ္၀န္းက်င္မွာေတာင္ ရွိရင္ရွိေနပါလိမ္႔မယ္!

လံုျခံဳစိတ္ခ်ရစြာေငြေပးေခ်နိုင္ျပီး ဖံုးကြယ္ထားေသာကုန္က်စရိတ္မ်ားမရွိပါ။သင္စိတ္ေက်နပ္မွုအျပည္႔အ၀ရရွိပါမည္။

CAR FROM JAPANသည္ ကားေရာင္းမည္႔သူအတြက္မဟုတ္ပဲ ကား၀ယ္ယူမည္႔သူသင့္အတြက္ အလုပ္လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သင္၀ယ္ယူသည္႔ကားကို သင့္ထံသို႔သေဘၤာျဖင့္အေရာက္ပို႔ေဆာင္ေပးျပီးမွသာ ေရာင္းခ်သူထံေငြလြဲေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ကြ်န္ုပ္တို႔အေနနွင့္ သင္၀ယ္ယူသည္႔ကားကို သင့္ထံလံုျခံဳစြာနွင့္ အလွ်င္ျမန္ဆံုးပို႔ေဆာင္နိုင္ေအာင္ အားထုတ္ေဆာင္ရြက္ေပးပါတယ္။ ျဖစ္ေတာက္ျဖစ္ခဲ အေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင္႔ သင္မွာယူသည္႔ကားသင့္ထံမေရာက္ရွိလာလွ်င္လည္း တစ္ရာရာနွုန္းျပည္႔ေငြျပန္အမ္းေပးပါမည္။

Wide range of models, prices and mileages

CAR FROM JAPAN ၀က္ဆိုဒ္သည္ အင္တာနက္ေပၚမွ ဂ်ပန္တစ္ပတ္ရစ္ကားမ်ားအား စုစည္းျပသေရာင္းခ်သည္႔ အၾကီးဆံုး၀က္ဆိုဒ္မ်ားအနက္ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ က်နိုပ္တို႔အေနျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးနိုင္သည္႔ ကားအေရအတြက္ပိုမိုမ်ားျပားလာေအာင္န႔စဥ္နွင့္အမွ် ၾကိဳးစားအားထုတ္လ်က္ရွိပါသည္။ ေစ်းနွုန္းအားျဖင့္လည္း ျပိဳင္ဖက္မရွိသက္သာေအာင္ ၾကိဳးစားေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ေရာင္းရန္ရွိေသာကားမ်ားအားလံုးစာရင္းကို မိမိကိုယ္တိုင္ၾကည္႔ရွုေလ႔လာနိုင္ပါတယ္။

ကၽြနု္ပ္တို႔ကုမၸဏီအေၾကာင္း

CAR FROM JAPAN ကို လူအခ်င္းခ်င္းခ်ိတ္ဆက္ေပးနိုင္ျပီး လြယ္ကူေခ်ာေမာစြာကုန္သြယ္ေရာင္း၀ယ္နိုင္ျခင္းျဖင့္ အားလံုးတို႔၏ 'ဘ၀မ်ားပိုမိုအဆင္ေျပခ်မ္းသာေစရန္' အဓိကထားရည္ရြယ္ကာတည္ေထာင္ခဲ႔ပါသည္။ ကြ်နု္ပ္တို႔မွ ၀ယ္ယူသူမ်ားလိုအပ္သည္မ်ားကိုနားေထာင္ေပးျခင္း၊ စဥ္ဆက္မျပတ္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွုမ်ားလုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ လူတို႔၏ဘ၀ပိုမိုအဆင္ေျပေစရန္လုပ္ေဆာင္ေပးနိုင္လိမ္႔မည္ဟု ယံုၾကည္ထားပါသည္။

CAR FROM JAPAN သည္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာဘ၀မ်ားပိုင္ဆိုင္ေစရန္အတြက္ အေထာက္အကူျပဳမည္႔အရာတို႔ကို လိုအပ္သလိုအသံုးျပဳနိုင္ရန္ ဖန္တီးလုပ္ေဆာင္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ကားမ်ားနွင့္ ကားစက္ပစၥည္းအစိတ္အပိုင္းမ်ားဆိုင္ရာ ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားနိုင္သည္႔ကမၻာလံုးဆိုင္ရာစနစ္တစ္ခုျဖစ္တည္နိုင္ေရး ကြ်န္ုပ္တို႔အစြမ္းကုန္အားထုတ္ၾကိဳးစားလ်က္ရွိပါသည္။ ဤစနစ္တြင္ လူတိုင္း မိမိတို႔၀ယ္ယူတင္သြင္းလိုေသာ ဂ်ပန္နွင့္အျခားနိုင္ငံမ်ားမွ ကားမ်ားကို သင့္တင္႔ေသာနွုန္းထား နွင့္ လံုျခံဳစိတ္ခ်စြာ၀ယ္ယူနိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ထိုကဲ႔သို႔ အားလံုးပါ၀င္ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားအသံုးျပဳနိုင္သည္႔စနစ္ၾကာင့္ လူတိုင္းပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာဘ၀မ်ားပိုင္ဆိုင္ဖို႔ငွာ အေထာက္အကူျပဳလိမ္႔မည္ဟု ကြ်န္ုပ္တို႔မွယံုၾကည္ပါသည္။

Be a vip
Get discounts, save more

We send only useful information
Please check your spam/promotion box if you don't see our email from time to time.

CAR FROM JAPAN ၏ကမ္ပိန္း