• ေရာင္းရန္ရွိေသာ 138,857
  • ဂ်ပန္စံေတာ္ခ်ိန္ 04:27

Schedule of car shipping from Japan

2018-12-09တြင္Updateလုပ္လိုက္ပါသည္

CAR FROM JAPAN မွသင္မွာယူလိုက္သည္႔ကားတည္ရွိရာ ကြန္တိန္နာကိုေျခရာခံမိေစရန္ သေဘာၤအခ်ိန္စာရင္း(shipping schedule)ကို စီစဥ္ေပးထားပါသည္။ ကားကိုသေဘာၤျဖင့္ပို႔ေဆာင္ျခင္းသည္ လနွင့္ခ်ီကာၾကာျမင့္နိုင္ေသာ္လည္း သင္႔ကားရွိရာကြန္တိန္နာကိုအျမဲမျပတ္ေျခရာခံနိုင္ပါမည္။ လက္ရွိအေနျဖင့္ ေဒသၾကီးေျခာက္ခုျဖစ္ေသာ ရုရွား၊ ပင္လယ္နက္၊ အာရွ၊ အာဖရိက၊ အိုရွန္းနီးယား၊ ေတာင္အေမရိက၊ ဥေရာပ၊ ေျမထဲပင္လယ္ေဒသ၊ အေရွ႔အာရွ ေဒသတို႔အတြင္း သေဘာၤမ်ားကိုေျခရာခံနိုင္ေအာင္ ကြ်နု္ပ္တို႔မွလုပ္ေဆာင္ေပးပါသည္။ ပို၍သိရွိလိုပါလွ်င္ ကြ်နု္ပ္တို႔ထံေအာက္ပါတို႔မွတဆင့္ဆက္သြယ္ေပးပါ: အီးေမး: ask@carfromjapan.com အေရးေပၚတိုက္ရိုက္ဖုန္းနံပါတ္: +81 3 4540 6692

Filters

Russia

ေရာက္ရွိျပီး
ယေန႔ေရာက္ရွိ
မၾကာမွီေရာက္ရွိမည္
ကုမၸဏီအေၾကာင္း သေဘာၤ၏အမည္ ခရီးစဥ္ Yokohama Nagoya Kobe Osaka Toyama Maizuru Hakata Otaru Vladivostok
ECL POSITIVE PASSION 144 Nov 27th Nov 28th Nov 30th - - - - - Dec 4th
ECL POSITIVE PASSION 105 Nov 27th Nov 28th Nov 30th - - - - - Dec 4th
JAL HANSUNG 16 - - - - Dec 3rd - - - -
JAL DIMA 1 - - - - - Dec 3rd - - -
JAL SIDIMI 7 - - - - - - - Dec 4th -
JAL CHARA 5 - - - - Dec 5th - - - -
JAL Gubernator Kamchatki 7 - - - - - - - Dec 6th -
AKSYS ELDUGA - - - - Dec 6th - - - အသစ္တင္ေနပါသည္
AKSYS ELDUGA 29 - - - - Dec 6th - - - အသစ္တင္ေနပါသည္
JAL Angel-A 2 - - - - - - Dec 8th - -
MW-LINE SUN RIO 34 - - - - - Dec 8th - - -
ECL A-Vessel SUB Dec 13th Dec 14th Dec 15th - - - - - Dec 18th
JAL CAPITAN YAKUBOVICH 3 - - - - - Dec 13th - - -
JAL HANSUNG 17 - - - - Dec 14th - - - -
NAVIS SHIPPING INDIGIRKA 34 - - - - Dec 14th - - - -
ECL MALAYSIA BRAVE 7 Dec 15th Dec 14th Dec 12th - - - - - Dec 18th
JAL SEAGRAND 6 - - - - - Dec 17th - - -
NAVIS SHIPPING ELGA 40 - - - - Dec 19th - - Dec 17th -
JAL SILVER DREAM 14 - - - - - - Dec 21st - -

Ocenia

ေရာက္ရွိျပီး
ယေန႔ေရာက္ရွိ
မၾကာမွီေရာက္ရွိမည္
ကုမၸဏီအေၾကာင္း သေဘာၤ၏အမည္ ခရီးစဥ္ Yokohama Kawasaki Nagoya Kobe Osaka Brisbane Port Kembla Melbourne Auckland Wellington Lyttelton Suva Lautoka
MOL WALRUS ACE 1A - - - Nov 14th - - - - Dec 4th - - - -
TOYOFUJI TRANS FUTURE 7 108 Nov 17th - Nov 13th - Nov 12th - - - Dec 6th Dec 10th Dec 8th - -
ARMACUP LAKE TAUPO 1822 Nov 17th - Nov 16th - - - - - Dec 6th Dec 10th Dec 9th - -
MOL ISTRA ACE 112A - - Nov 20th Nov 21st - - - - Dec 6th Dec 8th Dec 9th - -
KYOWA SOUTH ISLANDER 127 Nov 20th - Nov 19th Nov 16th - - - - - - - Dec 12th Dec 11th
NYK SOUTH ISLANDER 127 Nov 20th - Nov 19th Nov 16th - - - - - - - Dec 12th Dec 11th
ARMACUP SEPANG EXPRESS 49 Nov 21st - Nov 20th - Nov 19th - - - Dec 4th Dec 10th Dec 8th - -
MOL VIOLET ACE 0076A - - Dec 1st Dec 1st - - - - Dec 18th Dec 20th Dec 21st - -
TOYOFUJI TRANS FUTURE 5 112 Dec 1st - Nov 27th - Nov 26th - - - Dec 20th Dec 24th Dec 22nd - -
ARMACUP MORNING MIDAS 1823 Dec 3rd - - - - - - - Dec 21st Jan 7th - - -
ARMACUP TRIUMPH 1823 Dec 4th - Dec 3rd - Dec 2nd - - - - - - Dec 25th -
KYOWA COLAL ISLANDER 127 Dec 5th - Dec 4th Dec 3rd - - - - - - - Dec 24th Dec 23rd
NYK COLAL ISLANDER 127 Dec 5th - Dec 4th Dec 3rd - - - - - - - Dec 24th Dec 23rd
KYOWA CORAL ISLANDER 127 Dec 5th - Dec 4th Dec 3rd - - - - - - - Dec 24th Dec 23rd
NYK CORAL ISLANDER 127 Dec 5th - Dec 4th Dec 3rd - - - - - - - Dec 24th Dec 23rd
ARMACUP SILVERSTONE EXPRESS 1863 Dec 5th - Dec 4th - Dec 3rd - - - - - - Dec 17th -
KYOWA CORAL ISLANDER II 127 Dec 5th - Dec 4th Dec 3rd - - - - - - - Dec 24th Dec 23rd
NYK CORAL ISLANDER II 127 Dec 5th - Dec 4th Dec 3rd - - - - - - - Dec 24th Dec 23rd
MOL ADRIA ACE 0070A - - - Dec 13th - - - - Jan 6th Jan 8th Jan 9th - -
TOYOFUJI TRANS FUTURE6 109 Dec 15th - Dec 11th - Dec 10th - - - Jan 3rd Jan 7th Jan 5th - -
TOYOFUJI TRANS FUTURE 6 109 Dec 15th - Dec 11th - Dec 10th - - - Jan 3rd Jan 7th Jan 5th - -
MOL LUMINOUS ACE 0193A - - Dec 17th Dec 18th - - - - Jan 1st Jan 3rd Jan 4th - -
MOL FRONTIER ACE 0157A - - Dec 17th Dec 19th - - - - Jan 2nd Jan 4th Jan 12th - -
KYOWA PACIFIC ISLANDER II 127 Dec 21st - Dec 19th Dec 18th - - - - - - - Jan 13th Jan 12th
NYK PACIFIC ISLANDER II 127 Dec 21st - Dec 19th Dec 18th - - - - - - - Jan 13th Jan 12th
ARMACUP SEPANG EXPRESS 50 Dec 22nd - Dec 21st - Dec 20th - - - Jan 4th Jan 8th Jan 6th - -
MOL WISDOM ACE 0046A - - Dec 23rd Dec 24th - - - - Jan 18th Jan 20th Jan 21st - -
MOL ORCA ACE 0004A - - Dec 25th Dec 29th - - - - Jan 13th Jan 15th Jan 16th - -
TOYOFUJI TRANS FUTURE 7 109 Dec 29th - Dec 25th - Dec 24th - - - Jan 17th Jan 21st Jan 19th - -
MOL VIOLET ACE 0077A - - - Jan 15th - - - - Jan 29th Jan 31st Feb 1st - -
MOL GLOVIS CARAVEL 0022A - - Jan 25th Jan 26th - - - - Feb 14th Feb 16th Feb 17th - -

Black Sea

ေရာက္ရွိျပီး
ယေန႔ေရာက္ရွိ
မၾကာမွီေရာက္ရွိမည္
ကုမၸဏီအေၾကာင္း သေဘာၤ၏အမည္ ခရီးစဥ္ Yokohama Nagoya Kobe Osaka Hakata Novorossiysk Poti Batumi
MAERSK MAERSK LOME 839W - - - Oct 24th - - Dec 16th -
MAERSK MAERSK GANGES 840W - - - Oct 31st - - Dec 30th -
MAERSK CHRISTA SCHULTE 841W - - - Nov 7th - အသစ္တင္ေနပါသည္ Dec 30th -
MAERSK E.R. SANTA BARBARA 1809 Nov 10th - Nov 7th - - Dec 21st အသစ္တင္ေနပါသည္ -
MAERSK MAERSK YAMUNA 842W - - - Nov 14th - - Jan 6th -
CMA CGM GUENTHER SCHULTE 0IZ19N1MA Nov 20th - - - - - Dec 24th -
MAERSK IRENES WARWICK 843W - - - Nov 21st - - Jan 13th -
MAERSK SANTA TERESA 1809 Nov 24th - Nov 21st - - Jan 4th အသစ္တင္ေနပါသည္ -
MAERSK MOL GENESIS 844W - - - Nov 28th - Jan 15th အသစ္တင္ေနပါသည္ -
MAERSK CCNI ANGOL 1815 Dec 1st - Nov 28th - - Jan 8th အသစ္တင္ေနပါသည္ -
MAERSK MAERSK YANGTZE 845W - - - Dec 5th - Jan 17th အသစ္တင္ေနပါသည္ -
MAERSK MCC KYOTO 848S - - - - Dec 5th - အသစ္တင္ေနပါသည္ -
MAERSK MAERSK SIRAK 1811 Dec 8th - - - - Jan 15th အသစ္တင္ေနပါသည္ -
MAERSK MAERSK SIRAC 1811 Dec 8th - - - - Jan 15th အသစ္တင္ေနပါသည္ -
MAERSK MAERSK WARSAW 849S - - - - Dec 12th - အသစ္တင္ေနပါသည္ -
MAERSK CARL SCHULTE 846W - - - Dec 12th - အသစ္တင္ေနပါသည္ အသစ္တင္ေနပါသည္ -
MAERSK SANTA CATARINA 1811 Dec 15th - Dec 12th - - Jan 17th အသစ္တင္ေနပါသည္ -
MSC MSC ROSARIA HI851R Dec 17th Dec 20th - - - - အသစ္တင္ေနပါသည္ -
MAERSK MOL GROWTH 847W - - - Dec 19th - အသစ္တင္ေနပါသည္ အသစ္တင္ေနပါသည္ -
MAERSK E.R. MONTECITO 1811 Dec 22nd - - - - အသစ္တင္ေနပါသည္ အသစ္တင္ေနပါသည္ -
MSC MSC ERMINIA HI852R Dec 24th Dec 27th - - - - အသစ္တင္ေနပါသည္ -
MSC AMALTHEA HI901R Dec 31st Jan 3rd - - - - အသစ္တင္ေနပါသည္ -
MSC MSC NURIA HI902R Jan 7th Jan 10th - - - - အသစ္တင္ေနပါသည္ -

Asia, Africa

ေရာက္ရွိျပီး
ယေန႔ေရာက္ရွိ
မၾကာမွီေရာက္ရွိမည္
ကုမၸဏီအေၾကာင္း သေဘာၤ၏အမည္ ခရီးစဥ္ Yokohama Kawasaki Nagoya Kobe Osaka Hakata Jebel Ali Karachi Port Louis Durban Dar Mombasa Maput Hanbantota
HOEGH GRAND QUEST 9 - Oct 23rd - Oct 25th - - - - - Nov 24th Dec 1st Dec 3rd Nov 27th -
THE KEIHIN CO., LTD. MORNING CALM 124 Oct 26th - Oct 25th Oct 24th - Oct 31st - - - Dec 3rd Nov 24th Nov 22nd အသစ္တင္ေနပါသည္ -
HYUNDAI(FOURWAY) G POSEIDON 027 - Oct 29th Oct 31st - Nov 1st - - - - - - - Dec 17th -
THE KEIHIN CO., LTD. MORNING MARGARETA SUB Nov 5th - Nov 4th Nov 3rd - Nov 8th - - - - Dec 3rd Dec 1st - -
THE KEIHIN CO., LTD. MORNING MENAD 142 Nov 6th - Nov 5th Nov 4th - Nov 9th - - - - Dec 3rd Dec 1st - -
THE KEIHIN CO., LTD. DREAM JASMINE 001 Nov 14th - Nov 13th Nov 12th - - - - - - Dec 12th Dec 10th - -
THE KEIHIN CO., LTD. MORNING CORNELIA SUB Nov 15th - Nov 14th Nov 13th - Nov 18th - - - - Dec 12th Dec 10th - Dec 3rd
ECL GRAND CHOICE 12 Nov 15th - Nov 13th Nov 12th - - Dec 4th Dec 2nd - - - - - Nov 28th
HYUNDAI GLOVIS GRAND VENUS 002 - Nov 17th Nov 18th - Nov 19th - - - - Dec 21st Dec 14th Dec 12th Jan 17th -
SEALS CO.,LTD MOSEL ACE 4 Nov 20th - - - Nov 22nd - - Dec 5th - - Dec 13th Dec 12th - Nov 30th
SEALS CO.,LTD DREAM BEAUTY 3 Nov 22nd - - - Nov 24th - - Dec 12th - - Dec 19th Dec 18th - -
THE KEIHIN CO., LTD. MORNING CORNET SUB Nov 24th - Nov 23rd Nov 22nd - Nov 27th - - - Dec 25th Dec 20th Dec 18th အသစ္တင္ေနပါသည္ -
THE KEIHIN CO., LTD. MORNING MARGARETA 120 Nov 24th - Nov 22nd Nov 21st - Nov 19th - - - Dec 30th Dec 16th Dec 14th အသစ္တင္ေနပါသည္ -
HOEGH HOEGH NEW YORK 113 - Nov 26th - Nov 28th - - - - - Dec 27th Jan 2nd Jan 4th Dec 29th -
HOEGH(FOURWAY MARITIMES) HOEGH NEW YORK 113 - Nov 26th - Nov 28th - - - - - - - - Dec 29th -
MOL TRITON ACE 0075A Nov 28th - Nov 27th Nov 26th - - - - - Dec 27th Dec 22nd Dec 21st Dec 26th Dec 15th
SEALS CO.,LTD TRITON ACE 0075A Nov 28th - Nov 27th Nov 26th - - - - - - - - - Dec 15th
K-LINE IGUAZU HIGHWAY 2 Nov 30th - Nov 26th Nov 25th - - - Dec 25th - - - - - -
THE KEIHIN CO., LTD. MORNING CARINA SUB Dec 2nd - Dec 1st Nov 30th - Dec 5th - - - Jan 4th Dec 30th Dec 28th အသစ္တင္ေနပါသည္ -
THE KEIHIN CO., LTD. GRAND RUBY 063 Dec 2nd - Dec 1st Nov 30th - Nov 27th - - - Jan 4th Dec 30th Dec 28th အသစ္တင္ေနပါသည္ -
THE KEIHIN CO., LTD. MORNRING CAROL 099 Dec 2nd - Dec 1st Nov 30th - Nov 27th - - - Jan 8th Jan 1st Dec 28th အသစ္တင္ေနပါသည္ -
THE KEIHIN CO., LTD. MORNING CAROL 099 Dec 2nd - Dec 1st Nov 30th - Dec 7th - - - Jan 8th Jan 1st Dec 28th အသစ္တင္ေနပါသည္ -
MOL PRESTIGE ACE 0154A Dec 10th - Dec 11th Dec 13th - - - - Jan 6th Jan 12th Jan 20th Jan 21st Jan 15th Dec 27th
K-LINE NORTHERN HIGHWAY 91 Dec 12th - Dec 13th Dec 15th - - - - Jan 6th Jan 10th - - Jan 9th -
ECL POSITIVE PASSION 106 Dec 14th - - Dec 13th - - - Dec 29th - - - - - -
THE KEIHIN CO., LTD. MORNING CAMILLA SUB Dec 19th - Dec 18th Dec 17th - Dec 22nd - - - Jan 21st Jan 16th Jan 14th အသစ္တင္ေနပါသည္ -
HOEGH GRAND QUEST 10 - Dec 24th Dec 25th Dec 26th - - - - Feb 14th Jan 25th Feb 1st Feb 3rd Jan 28th -
THE KEIHIN CO., LTD. MORNING COURIER 130 Dec 24th - Dec 23rd Dec 22nd - Dec 28th - - - Jan 28th Jan 22nd Jan 20th အသစ္တင္ေနပါသည္ -
HOEGH(FOURWAY MARITIMES) GRAND QUEST 10 - Dec 24th Dec 25th - Dec 26th - - - - - - - Jan 28th -
HYUNDAI(FOURWAY) GLOVIS SKY 011 - Dec 24th Dec 25th - Dec 26th - - - - - - - Feb 17th -
NYK CEPHEUS LEADER 98 - Dec 26th Dec 27th - - - Jan 21st Jan 17th - - - - - -
NYK CRONUS LEADER 76 - - - Dec 26th - - Jan 17th Jan 21st - - - - - -
ECL GLOVIS PRIME 8 Dec 27th - Dec 26th Dec 25th - - Jan 15th Jan 13th - - - - - Jan 9th

East Asia

ေရာက္ရွိျပီး
ယေန႔ေရာက္ရွိ
မၾကာမွီေရာက္ရွိမည္
ကုမၸဏီအေၾကာင္း သေဘာၤ၏အမည္ ခရီးစဥ္ Yokohama Kawasaki Nagoya Kobe Osaka Hong Kong Yangon Laem Chabang Hanbantota Chittagong Mongla
ECL POSITIVE PASSION 104 Oct 29th - Oct 31st - Oct 27th - - - - Dec 6th Dec 8th
SEALS CO.,LTD LE MANS EXPRESS 21 Nov 21st - Nov 22nd - Nov 23rd - - - - Dec 12th Dec 14th
ECL POSITIVE PASSION SUB Nov 26th - Nov 27th - Nov 28th - - - - Jan 6th Jan 8th
K-LINE BALTIMORE HIGHWAY 79 Nov 26th - Nov 27th Nov 29th - - - - Dec 14th - -
ECL POSITIVE PIONEER 133 Nov 28th - Nov 27th - Nov 30th - - - - Jan 6th Jan 8th
GOLD STAR LINE CAR STAR 47W Nov 28th - Nov 29th - - - - - Dec 18th - -
NYK DELPHINUS LEADER 12 Dec 8th - Dec 6th Dec 4th Dec 5th - - - Dec 20th - -
NYK PRESTIGE ACE 0154A Dec 10th - Dec 11th Dec 13th - - - - Dec 27th - -
ECL GRAND RACE 8 Dec 13th - Dec 11th - Dec 10th - - - - Jan 6th Jan 8th
SEALS CO.,LTD A VESSEL SUB Dec 25th - Dec 26th - Dec 27th - - - - Jan 11th Jan 26th
SEALS CO.,LTD MOSEL ACE 5 Dec 25th - Dec 26th - Dec 27th - - - Jan 9th Jan 11th Jan 26th
SEALS CO.,LTD VIKING EMERALD SUB Jan 5th - Jan 7th - Jan 8th - - - - Jan 24th Jan 26th

Euro

ေရာက္ရွိျပီး
ယေန႔ေရာက္ရွိ
မၾကာမွီေရာက္ရွိမည္
ကုမၸဏီအေၾကာင္း သေဘာၤ၏အမည္ ခရီးစဥ္ Yokohama Kawasaki Nagoya Kobe Osaka Larnaca Dublin Southampton Bremerhaven Hanko Limassol
ARMACUP ANIARA AL837 Oct 7th - - Oct 10th - - Nov 26th Nov 25th Nov 27th Dec 7th Nov 23rd
NYK ATLAS LEADER 65 Oct 15th - Oct 17th - - - - Dec 3rd Nov 26th - Nov 20th
HOEGH HOEGH SHANGHAI 80 - - - Oct 16th - - Dec 7th Dec 7th Dec 5th - -
K-LINE OREGON HIGHWAY 98 Oct 19th - - - - - Dec 17th Dec 17th Dec 7th - Dec 1st
ARMACUP TIGER AL839 Oct 20th - - - - - - - Dec 11th - -
ARMACUP TITANIA AF833 Oct 25th - Oct 24th Oct 22nd - - Dec 17th - Dec 5th Dec 14th -
Yuwa Shipping Co., Ltd MORNING CALM 334 - - Oct 25th Oct 24th - Nov 30th - Dec 29th Dec 27th - အသစ္တင္ေနပါသည္
K-LINE IVORY ARROW 119 Oct 31st - - - - - Jan 2nd Jan 2nd Dec 19th - Dec 17th
HOEGH HOEGH TRAVELLER 13 - Nov 2nd - Oct 31st Nov 1st Nov 28th Dec 31st Dec 23rd Dec 21st - အသစ္တင္ေနပါသည္
ARMACUP ASIAN VISION AL841 Nov 6th - - - - - Dec 24th Dec 23rd Dec 23rd Jan 4th Dec 21st
ARMACUP FEDORA AF834 Nov 9th - - Nov 7th - - Dec 24th Dec 23rd Dec 21st Dec 28th -
ARMACUP FEDORA AF835 Nov 9th - - Nov 7th - - Dec 24th Dec 23rd Dec 21st Dec 28th -
ARMACUP TYSLA AF836 Nov 13th - Nov 12th Nov 11th - - Dec 31st Dec 31st Dec 28th Jan 4th -
ARMACUP FIDELIO AF837 Nov 18th - Nov 17th Nov 15th - - Jan 7th Jan 1st Dec 30th Jan 11th -
K-LINE GRAND PHOENIX 69 Nov 20th - - - - - Jan 17th Jan 17th Jan 5th - Jan 2nd
ARMACUP THEBEN AL843 Nov 20th - - - - - - - Jan 6th - Jan 4th
K-LINE DURBAN HIGHWAY 78 Nov 21st - - - - - Jan 17th Jan 17th Jan 5th - Jan 2nd
Yuwa Shipping Co., Ltd MORNING MARGARETA 335 - - Nov 22nd Nov 21st - Dec 30th - - Jan 21st - အသစ္တင္ေနပါသည္
Yuwa Shipping Co., Ltd UNDINE 335 Nov 30th - - - - Dec 30th - Jan 23rd Jan 21st - အသစ္တင္ေနပါသည္
HOEGH HOEGH COPENHAGEN 57 - Dec 1st - Nov 23rd - Dec 27th Jan 20th Jan 21st Jan 17th - အသစ္တင္ေနပါသည္
HOEGH HOEGH TRADER 142 - Dec 1st - Nov 23rd - Dec 27th Jan 20th Jan 21st Jan 17th - အသစ္တင္ေနပါသည္
K-LINE MEDITERRANEAN HIGHWAY 102 Dec 5th - Nov 28th - - - Jan 31st - Jan 21st - Jan 16th
ARMACUP TIRRANNA AF839 Dec 6th - Dec 5th Dec 4th - - Jan 28th Jan 23rd Jan 19th Jan 25th -
ARMACUP SALOME AL840 Dec 13th - Dec 12th Dec 11th - - Feb 4th Feb 2nd Jan 30th Feb 8th -
ARMACUP SALOME AF840 Dec 13th - Dec 12th Dec 11th - - Feb 4th Feb 2nd Jan 30th Feb 8th -
K-LINE LEO SPIRIT 2 Dec 19th - - - - - Feb 12th Feb 12th Feb 1st - Jan 31st
ARMACUP TUGELA AF841 Dec 20th - Dec 19th Dec 17th - - Feb 11th Feb 7th Feb 2nd - -
Yuwa Shipping Co., Ltd MORNING COURIER 336 - - Dec 22nd Dec 23rd - Jan 31st - Feb 28th Feb 28th - အသစ္တင္ေနပါသည္
HOEGH HOEGH BERLIN 95 - Dec 26th - Dec 25th - Jan 23rd Feb 16th Feb 16th Feb 14th အသစ္တင္ေနပါသည္ အသစ္တင္ေနပါသည္
Yuwa Shipping Co., Ltd MORNING CLARA 336 Dec 28th - - - - Jan 31st - Feb 28th Feb 28th - အသစ္တင္ေနပါသည္

S.America

ေရာက္ရွိျပီး
ယေန႔ေရာက္ရွိ
မၾကာမွီေရာက္ရွိမည္
ကုမၸဏီအေၾကာင္း သေဘာၤ၏အမည္ ခရီးစဥ္ Yokohama Kawasaki Nagoya Kobe Osaka Iquique Matarani
NYK ARTEMIS LEADER 82 Nov 17th - Nov 20th - Nov 15th Dec 15th -
NYK ZENITH LEADER 82 Nov 19th - Nov 17th - Nov 15th Dec 19th -
NYK EQUULEUS LEADER 06 Nov 19th - Nov 17th - Nov 15th Dec 19th -
ECL GLOVIS SPRING 017 - - - - - Dec 27th -
HOEGH HOEGH AMSTERDAM 33 Nov 23rd - - Nov 22nd - Dec 23rd -
HOEGH HOEGH TROVE 136 Nov 23rd - - Nov 22nd - Dec 23rd -
NYK GUARDIAN LEADER 79 Nov 30th - Nov 29th - Nov 27th Dec 30th -
NYK PISCES LEADER 34 Nov 30th - Nov 29th - Nov 27th Dec 26th -
ECL GOLDEN RAY 008 - - - - - Jan 22nd -
NYK DALIAN HIGHWAY 62 Dec 19th - Dec 17th - - Jan 15th -
ECL A VESSEL SUB - - Dec 21st - Dec 20th Jan 26th -
HYUNDAI GLOVIS GLOVIS SKY 011 - Dec 24th Dec 25th - Dec 26th - -
ECL GLOVIS SKY 011 - - Dec 25th - - အသစ္တင္ေနပါသည္ -
NYK PROMETHEUS LEADER 42 - - - - Dec 25th - -
NYK A VEESEL SUB Dec 29th - Dec 28th - Dec 25th အသစ္တင္ေနပါသည္ -
NYK HELIOS HIGHWAY SUB Dec 29th - Dec 27th - - Jan 25th -

Caribean

ေရာက္ရွိျပီး
ယေန႔ေရာက္ရွိ
မၾကာမွီေရာက္ရွိမည္
ကုမၸဏီအေၾကာင္း သေဘာၤ၏အမည္ ခရီးစဥ္ Yokohama Kawasaki Nagoya Kobe Osaka Kingston Nassau Port of Spain George Town(Guy) Paramaribo Castries Roseau
HOEGH HOEGH TOKYO 80 - Oct 16th - Oct 15th - Nov 7th Nov 29th Dec 6th Dec 8th Dec 10th Dec 19th Dec 18th
HOEGH HOEGH TRAPPER 14 - Oct 29th Oct 28th Oct 27th - Nov 24th Dec 11th Dec 6th Dec 8th Dec 10th Dec 19th Dec 18th
K-LINE PEGASUS HIGHWAY 223 Oct 30th - Oct 27th Oct 26th - Nov 25th - Dec 7th - - Dec 4th -
MOL PEGASUS HIGHWAY 0223E Oct 30th - Oct 27th Oct 26th - Nov 25th - Dec 7th - - Dec 4th -
CNC JAPAN(ECL) GLOVIS SONIC 013 - Nov 4th - - Nov 3rd Dec 2nd Dec 9th Dec 5th - - - -
HOEGH HOEGH SEOUL 100 - Nov 13th - Nov 12th - Dec 6th Jan 1st Jan 3rd Jan 5th - Jan 17th Jan 17th
Yuwa Shipping Co., Ltd MORNING PRIDE MPD041 Nov 16th - Nov 15th Nov 14th - Dec 13th Dec 17th Dec 8th Dec 26th Dec 25th Dec 16th -
MOL VENUS LEADER 0007E Nov 16th - Nov 14th Nov 13th - Dec 11th Dec 27th Dec 17th - - - -
K-LINE VENUS LEADER 7 Nov 16th - Nov 14th Nov 13th - Dec 11th Dec 27th Dec 17th - - - -
MOL EUPHONY ACE 0102A Nov 26th - Nov 29th Nov 24th - Dec 27th - Jan 11th - - Jan 8th Jan 5th
K-LINE EUPHONY ACE 7 Nov 26th - Nov 29th Nov 24th - Dec 27th - Jan 11th - - Jan 8th Jan 5th
MOL SUPREME ACE SUB Nov 26th - Nov 29th Nov 24th - Dec 27th - Jan 11th - - Jan 8th Jan 5th
K-LINE SUPREME ACE 50 Nov 26th - Nov 29th Nov 24th - Dec 27th - Jan 11th - - Jan 8th Jan 5th
MOL SUPREME ACE 0050A Nov 26th - Nov 29th Nov 24th - Dec 27th - Jan 11th - - Jan 8th Jan 5th
HOEGH CSCC ASIA 17 - Dec 1st Nov 30th Nov 29th - Dec 24th Jan 12th Jan 3rd Jan 5th - Jan 17th Jan 17th
CNC JAPAN(ECL) GLOVIS SUPERIOR 029 - Dec 3rd - - Dec 2nd Dec 31st Jan 14th Jan 4th - - - -
CNC JAPAN(ECL) SILVER RAY 008 - Dec 4th - - Dec 3rd Dec 31st Jan 12th Jan 2nd - - - -
Yuwa Shipping Co., Ltd ASIAN TRUST AZT162 Dec 12th - Dec 11th Dec 10th - Jan 13th Jan 17th Jan 9th Jan 26th Jan 25th Jan 16th -
HOEGH HOEGH ANTWERP 38 - Dec 13th - - - Jan 5th Feb 6th Feb 5th Feb 7th Feb 9th Feb 17th Feb 17th
MOL ARCADIA HIGHWAY 0197E Dec 17th - Dec 13th Dec 15th - Jan 12th Jan 24th Jan 17th - - - -
K-LINE ARCADIA HIGHWAY 197 Dec 17th - Dec 13th Dec 15th - Jan 12th Jan 24th Jan 17th - - - -
HOEGH HOEGH TRIDENT 177 - - - Dec 20th - Jan 12th Feb 6th Feb 5th Feb 7th Feb 9th Feb 17th Feb 17th
CNC JAPAN(ECL) GLOVIS SIGMA 014 - - - - Dec 22nd Jan 18th Jan 29th Jan 23rd - - - -
CNC JAPAN(ECL) GLOVIS SUNLIGHT 007 - - - - Dec 22nd Jan 18th Jan 29th Jan 23rd - - - -
HOEGH HOEGH LONDON 80 - Dec 30th Dec 28th Dec 27th - Jan 21st Feb 23rd Feb 5th Feb 7th Feb 9th Feb 17th Feb 17th

Be a vip
Get discounts, save more

We send only useful information
Please check your spam/promotion box if you don't see our email from time to time.

CAR FROM JAPAN ၏ကမ္ပိန္း