• ေရာင္းရန္ရွိေသာ 130,137
  • ဂ်ပန္စံေတာ္ခ်ိန္ 20:31

Schedule of car shipping from Japan

2018-03-20တြင္Updateလုပ္လိုက္ပါသည္

CAR FROM JAPAN မွသင္မွာယူလိုက္သည္႔ကားတည္ရွိရာ ကြန္တိန္နာကိုေျခရာခံမိေစရန္ သေဘာၤအခ်ိန္စာရင္း(shipping schedule)ကို စီစဥ္ေပးထားပါသည္။ ကားကိုသေဘာၤျဖင့္ပို႔ေဆာင္ျခင္းသည္ လနွင့္ခ်ီကာၾကာျမင့္နိုင္ေသာ္လည္း သင္႔ကားရွိရာကြန္တိန္နာကိုအျမဲမျပတ္ေျခရာခံနိုင္ပါမည္။ လက္ရွိအေနျဖင့္ ေဒသၾကီးေျခာက္ခုျဖစ္ေသာ ရုရွား၊ ပင္လယ္နက္၊ အာရွ၊ အာဖရိက၊ အိုရွန္းနီးယား၊ ေတာင္အေမရိက၊ ဥေရာပ၊ ေျမထဲပင္လယ္ေဒသ၊ အေရွ႔အာရွ ေဒသတို႔အတြင္း သေဘာၤမ်ားကိုေျခရာခံနိုင္ေအာင္ ကြ်နု္ပ္တို႔မွလုပ္ေဆာင္ေပးပါသည္။ ပို၍သိရွိလိုပါလွ်င္ ကြ်နု္ပ္တို႔ထံေအာက္ပါတို႔မွတဆင့္ဆက္သြယ္ေပးပါ: အီးေမး: ask@carfromjapan.com အေရးေပၚတိုက္ရိုက္ဖုန္းနံပါတ္: +81 3 4540 6692

Filters

Ocenia

ေရာက္ရွိျပီး
ယေန႔ေရာက္ရွိ
မၾကာမွီေရာက္ရွိမည္
ကုမၸဏီအေၾကာင္း သေဘာၤ၏အမည္ ခရီးစဥ္ Yokohama Kawasaki Nagoya Kobe Osaka Brisbane Port Kembla Melbourne Auckland Wellington Lyttelton Suva Lautoka
MOL GLOVIS CARAVEL 0016A Jan 29th - Jan 30th Jan 31st - - - - Apr 7th အသစ္တင္ေနပါသည္ အသစ္တင္ေနပါသည္ အသစ္တင္ေနပါသည္ -
TOYOFUJI TRANS FUTURE 7 102 Feb 24th - Feb 22nd - Feb 21st - - - Mar 15th Mar 19th Mar 17th - -
MOL EURO SPIRIT 0107A - - Feb 25th Feb 23rd - - - - Mar 23rd Mar 26th Mar 27th Mar 16th -
MOL PRESTIGE ACE 0147A - - Feb 27th Feb 28th - - - - Mar 20th Mar 23rd Mar 24th Mar 16th -
TOYOFUJI DREAM DIVA 33 Feb 28th - Feb 27th - Feb 26th - - - Mar 12th Mar 19th Mar 17th - -
KYOWA SOUTH ISLANDER 123 Mar 2nd - Feb 28th Feb 27th - - - - - - - Mar 24th Mar 22nd
ARMACUP TOKYO CAR 1805 Mar 6th - Mar 5th - Mar 4th - - - Mar 23rd Mar 30th Mar 31st Mar 27th -
ARMACUP DREAM BEAUTY 1805 Mar 8th - Mar 7th - Mar 6th - - - Mar 25th Apr 1st Mar 31st Mar 29th -
MOL COUGAR ACE 0236A - - Mar 10th Mar 9th - - - - Mar 30th Apr 2nd Apr 3rd - -
KYOWA CORAL ISLANDER II 123 Mar 17th - Mar 16th Mar 15th - - - - - - - Apr 8th Apr 7th
NYK CORAL ISLANDER II 123 Mar 17th - Mar 16th Mar 15th - - - - - - - Apr 8th Apr 7th
SWIRE SHIPPING SOOCHOW 1805S - - - - Mar 24th - - - - - - May 6th May 5th
SWIRE SHIPPING NEW GUINEA CHIEF 1805S Mar 25th - - - - - - - - - - Apr 12th Apr 11th
SWIRE SHIPPING CORAL CHIEF 1805S Mar 25th - - - - - - - - - - Apr 12th Apr 11th
MOL SPLENDID ACE 114A - - Mar 28th Mar 23rd - - - - Apr 18th Apr 22nd Apr 23rd Apr 13th -
TOYOFUJI TRANS FUTURE 6 103 Mar 31st - Mar 28th - Mar 26th - - - Apr 12th Apr 16th Apr 14th - -
MOL PALMELA 157A Mar 31st - Mar 30th Mar 23rd - - - - Apr 19th Apr 23rd Apr 24th Apr 14th -
KYOWA PACIFIC ISLANDER II 123 Apr 6th - Apr 4th Apr 2nd - - - - - - - Apr 28th Apr 27th
ARMACUP CARRERA 1806 - - - - - - - - Apr 7th Apr 11th Apr 10th - -
TOYOFUJI TRANS FUTURE 7 103 Apr 7th - Apr 3rd - Apr 2nd - - - Apr 26th Apr 30th Apr 28th - -
SWIRE SHIPPING NEW GUINEA CHIEF 1806S Apr 14th - - - - - - - - - - - May 2nd
KYOWA TROPICAL ISLANDER 123 Apr 19th - Apr 18th Apr 17th - - - - - - - May 11th May 10th

Caribean

ေရာက္ရွိျပီး
ယေန႔ေရာက္ရွိ
မၾကာမွီေရာက္ရွိမည္
ကုမၸဏီအေၾကာင္း သေဘာၤ၏အမည္ ခရီးစဥ္ Yokohama Kawasaki Nagoya Kobe Osaka Kingston Nassau Port of Spain George Town(Guy) Paramaribo Castries Roseau
HOEGH FELICITY ACE 24 - Jan 16th - Jan 15th - Feb 8th Feb 27th Mar 1st Mar 3rd Mar 4th Mar 15th Mar 15th
HOEGH HOEGH BERLIN 89 - Jan 31st Jan 30th Jan 29th - Feb 22nd Mar 13th Mar 1st Mar 3rd Mar 4th Mar 15th Mar 15th
CNC JAPAN(ECL) GLOVIS CHAMPION 030 - - - - Feb 10th Mar 16th Mar 25th Mar 20th - - - -
CNC JAPAN(ECL) GLOVIS CROWN 019 - - - - Feb 10th Mar 16th Mar 25th Mar 20th - - - -
CNC JAPAN(ECL) GLOVIS SAFETY 004 - Feb 12th - - Feb 10th Mar 16th Mar 25th Mar 20th - - - -
Yuwa Shipping Co., Ltd MORNING CONCERT MCT113 Feb 14th - Feb 13th Feb 12th - Mar 13th Mar 17th Mar 8th Mar 26th Mar 25th Mar 16th -
HOEGH HOEGH TRANSPORTER 136 - Feb 15th - Feb 13th - Mar 8th Mar 25th Apr 1st Apr 3rd Apr 5th Apr 13th Apr 13th
MOL TBA SUB Feb 15th - Feb 13th Feb 11th - Mar 16th Apr 1st Mar 20th - - - -
K-LINE PASSERO 22 Feb 18th - Feb 16th Feb 13th - Mar 14th Mar 28th Mar 21st - - - -
MOL PASSERO 0022E Feb 18th - Feb 16th Feb 13th - Mar 14th Mar 28th Mar 21st - - - -
HOEGH HOEGH TROTTER 7 - Feb 26th Feb 25th Feb 24th - Mar 22nd Apr 6th Apr 1st Apr 3rd Apr 5th Apr 13th Apr 13th
HOEGH HOEGH ANTWERP 33 - - - Feb 28th - Mar 24th Apr 6th Apr 1st Apr 3rd Apr 5th Apr 13th Apr 13th
MOL LIBERTY ACE 0108A Mar 2nd - Feb 24th Feb 23rd - Mar 31st - Apr 13th - - Apr 10th Apr 7th
K-LINE LIBERTY ACE 108 Mar 2nd - Feb 24th Feb 23rd - Mar 31st - Apr 13th - - Apr 10th Apr 7th
CNC JAPAN(ECL) GLOVIS COMET 023 - - - - Mar 12th အသစ္တင္ေနပါသည္ Apr 15th Apr 19th - - - -
Yuwa Shipping Co., Ltd MORNING CHORUS MNS104 Mar 14th - Mar 13th Mar 12th - Apr 13th Apr 17th Apr 9th Apr 26th Apr 25th Apr 16th -
Yuwa Shipping Co., Ltd MORNING CHORUS MCS104 Mar 15th - Mar 14th Mar 13th - Apr 13th Apr 17th Apr 9th Apr 26th Apr 25th Apr 16th -
HOEGH HOEGH TRADER 138 - Mar 17th - Mar 16th - Apr 8th May 9th Apr 30th May 2nd May 4th May 12th May 12th
MOL BANGKOK HIGHWAY 0086E Mar 20th - Mar 16th Mar 18th - Apr 14th Apr 26th Apr 20th - - - -
K-LINE BANGKOK HIGHWAY 86 Mar 20th - Mar 16th Mar 18th - Apr 14th Apr 26th Apr 20th - - - -
HOEGH HOEGH SEOUL 96 - Mar 30th Mar 28th - - Apr 24th May 9th Apr 30th May 2nd May 4th May 12th May 12th
HOEGH HOEGH ASIA 138 - - - Mar 30th - Apr 20th May 9th Apr 30th May 2nd May 4th May 12th May 12th
K-LINE PHOENIX LEADER 9 Mar 31st - Mar 28th Mar 27th - Apr 28th - May 12th - - May 9th May 8th
MOL PHOENIX LEADER 0009E Mar 31st - Mar 28th Mar 27th - Apr 28th - May 12th - - May 9th May 8th
Yuwa Shipping Co., Ltd ASIAN DYNASTY ADF154 Apr 13th - Apr 19th Apr 11th - May 13th May 17th May 9th May 26th May 25th May 16th -

Black Sea

ေရာက္ရွိျပီး
ယေန႔ေရာက္ရွိ
မၾကာမွီေရာက္ရွိမည္
ကုမၸဏီအေၾကာင္း သေဘာၤ၏အမည္ ခရီးစဥ္ Yokohama Nagoya Kobe Osaka Hakata Novorossiysk Poti Batumi
MAERSK CARL SCHULTE 807W - - - Mar 14th - - အသစ္တင္ေနပါသည္ -
MSC MSC MARTINA HI810R - Mar 15th - Mar 12th - - အသစ္တင္ေနပါသည္ -
MAERSK OKEE ALBA 1828 - - - - Mar 15th - အသစ္တင္ေနပါသည္ -
MAERSK MAERSK SYDNEY 1803 Mar 17th Mar 15th - - - - အသစ္တင္ေနပါသည္ -
MSC CSL SOPHIE 810S Mar 20th - - - - - အသစ္တင္ေနပါသည္ -
MAERSK MOL GROWTH 808W - - - Mar 21st - - အသစ္တင္ေနပါသည္ -
MSC MSC REBECCA HI811R - Mar 22nd - Mar 19th - - အသစ္တင္ေနပါသည္ -
MAERSK MAERSK SEVILLE 1803 Mar 24th Mar 22nd Mar 21st - - အသစ္တင္ေနပါသည္ အသစ္တင္ေနပါသည္ -
NYK NYK OCEANUS 053W Mar 25th - - - - အသစ္တင္ေနပါသည္ - -
MSC MSC MARTINA HI812R Mar 25th - - Mar 26th - - အသစ္တင္ေနပါသည္ -
MSC MSC CARLA 3 HI812R - - - Mar 26th - - အသစ္တင္ေနပါသည္ -
MAERSK IAN H 809W - - - Mar 28th - - အသစ္တင္ေနပါသည္ -
MAERSK MAERSK SINGAPORE 1803 Mar 31st Mar 29th Mar 28th - - အသစ္တင္ေနပါသည္ အသစ္တင္ေနပါသည္ -
MAERSK MAERSK TANJONG 1803 - - Apr 4th - - အသစ္တင္ေနပါသည္ - -

Asia, Africa

ေရာက္ရွိျပီး
ယေန႔ေရာက္ရွိ
မၾကာမွီေရာက္ရွိမည္
ကုမၸဏီအေၾကာင္း သေဘာၤ၏အမည္ ခရီးစဥ္ Yokohama Kawasaki Nagoya Kobe Osaka Hakata Jebel Ali Karachi Port Louis Durban Dar Mombasa Maput Hanbantota
MOL HEROIC ACE 0096A Feb 10th - Feb 13th Feb 14th - - - - Mar 7th Mar 13th Mar 22nd Mar 23rd Mar 17th Feb 26th
THE KEIHIN CO., LTD. MORNING MARGARETA 110 Feb 17th - Feb 16th Feb 15th - Feb 13th - - - - Mar 20th Mar 18th - Mar 10th
HYUNDAI GLOVIS GLOVIS CENTURY 038 Feb 20th Feb 19th Feb 18th - Feb 17th - - - - - Mar 22nd Mar 20th Apr 5th -
THE KEIHIN CO., LTD. MORNING CAROLINE SUB Feb 24th - Feb 22nd Feb 21st - Feb 19th - - - Mar 27th Mar 22nd Mar 20th အသစ္တင္ေနပါသည္ Mar 13th
HOEGH HOEGH OSAKA 68 - Feb 24th Feb 23rd Feb 22nd - - - - - Mar 26th Apr 1st Apr 3rd Mar 28th -
HOEGH(FOURWAY MARITIMES) HOEGH OSAKA 68 - Feb 24th Feb 23rd Feb 22nd - - - - - - - - Mar 27th -
THE KEIHIN CO., LTD. MORNING COURIER 122 Feb 24th - Feb 23rd Feb 22nd - Feb 20th - - - Mar 27th Mar 22nd Mar 20th အသစ္တင္ေနပါသည္ Mar 13th
THE KEIHIN CO., LTD. GOLIATH LEADER 001 Feb 24th - Feb 23rd Feb 22nd - Feb 20th - - - Mar 27th Mar 22nd Mar 20th အသစ္တင္ေနပါသည္ Mar 13th
K-LINE CARIBBEAN HIGHWAY 162 Feb 24th - Feb 23rd Feb 22nd - - - Mar 17th - - - - - Mar 11th
MOL GRAND VICTORY 0001A Feb 25th - - - - - Feb 21st - - - - - - Mar 15th
MOL ELEGANT ACE 0043A Feb 27th - Feb 24th Feb 22nd - - - - - Mar 29th Mar 23rd Mar 22nd Mar 27th Mar 12th
HYUNDAI GLOVIS GLOVIS SPIRIT 026 Mar 5th Mar 4th Mar 3rd - Mar 2nd - - - - - Apr 2nd Mar 31st Apr 16th -
THE KEIHIN CO., LTD. LORD VISHNU SUB Mar 8th Mar 7th Mar 6th Mar 5th - Mar 3rd - - - - Apr 7th Apr 5th - Mar 29th
THE KEIHIN CO., LTD. GRAND AURORA 001 Mar 8th - Mar 6th Mar 5th - - - - - - Apr 7th Apr 5th - Mar 26th
K-LINE OLYMPIAN HIGHWAY 5 - - Mar 12th - - - Apr 8th - - - - - - Apr 1st
K-LINE ARCADIA HIGHWAY 190 Mar 12th - - - - - Apr 8th - - - - - - Apr 1st
K-LINE COLORADO HIGHWAY 112 Mar 13th - Mar 15th Mar 17th - - - - - - - - - Apr 2nd
HYUNDAI MEDITERRANEAN HIGHWAY 016 Mar 16th Mar 17th Mar 18th - Mar 19th - - - - - Apr 17th Apr 16th Apr 28th -
THE KEIHIN CO., LTD. MORNING CARA SUB Mar 17th - Mar 15th Mar 14th - Mar 12th - - - - Apr 13th Apr 11th - Apr 2nd
HYUNDAI GLOVIS MEDITERRANEAN HIGHWAY 016 - Mar 17th Mar 18th - Mar 19th - - - - - Apr 17th Apr 16th Apr 28th -
THE KEIHIN CO., LTD. MORNING COMPOSER 096 Mar 17th - Mar 16th Mar 15th - Mar 13th - - - - Apr 13th Apr 11th - Apr 2nd
HYUNDAI GLOVIS MORNING CARA 007 - Mar 18th Mar 19th - Mar 20th - - - - - Apr 19th Apr 17th Apr 29th -
HOEGH HOEGH OSLO 77 - Mar 20th Mar 22nd Mar 30th - - - - - Apr 16th Apr 23rd Apr 24th Apr 18th -
HOEGH(FOURWAY MARITIMES) HOEGH OSLO 77 - Mar 20th Mar 22nd Mar 23rd - - - - - - - - Apr 18th -
NYK DEMETER LEADER 70 - Mar 20th Mar 23rd Mar 24th - - Apr 11th အသစ္တင္ေနပါသည္ - - - - - -
NYK OCEANUS LEADER 39 - Mar 20th Mar 23rd Mar 24th - - Apr 11th Apr 18th - - - - - -
HOEGH TBN SUB - Mar 24th Mar 25th Mar 26th - - - - - Apr 25th May 2nd May 4th Apr 28th -
HOEGH GRAND QUEST 5 - Mar 24th Mar 25th Mar 26th - - - - - Apr 25th May 1st May 3rd Apr 27th -
K-LINE GRAND CHAMPION 32 Mar 25th - Mar 25th Mar 25th - - - - - - - - - Apr 16th
SEALS CO.,LTD VIKING CHANCE 13 Mar 26th - Mar 28th Mar 29th Mar 29th Mar 23rd Apr 20th Apr 23rd - - - - - Apr 13th
THE KEIHIN CO., LTD. MORNING CAROL SUB Mar 27th - Mar 25th Mar 24th - Mar 22nd - - - အသစ္တင္ေနပါသည္ Apr 22nd Apr 20th အသစ္တင္ေနပါသည္ Apr 13th
NYK JUPITER LEADER 18 - Mar 27th Mar 28th - - - Apr 18th Apr 24th - - - - - -
THE KEIHIN CO., LTD. GRAND PAVO 071 Mar 28th - Mar 27th Mar 26th - Mar 24th - - - Apr 26th Apr 22nd Apr 21st အသစ္တင္ေနပါသည္ Apr 15th
NYK DIONYSOS LEADER 69 - - - Mar 30th - - Apr 18th Apr 24th - - - - - -
K-LINE GRAND DUKE 48 Mar 30th - Mar 26th - - - - - - - - - - Apr 14th
THE KEIHIN CO., LTD. MORNING CLASSIC SUB Apr 7th - Apr 5th Apr 4th - Apr 2nd - - - - May 5th May 3rd - Apr 24th
HOEGH GRAND RACE 7 - Apr 11th Apr 12th Apr 13th - - - - - May 10th May 18th May 19th May 13th -
HOEGH(FOURWAY MARITIMES) GRAND RACE 7 - Apr 11th Apr 12th Apr 13th - - - - - May 10th - - May 13th -
HOEGH HOEGH OSAKA 69 - Apr 25th Apr 26th Apr 27th - - - - - May 26th Jun 2nd Jun 3rd May 29th -

East Asia

ေရာက္ရွိျပီး
ယေန႔ေရာက္ရွိ
မၾကာမွီေရာက္ရွိမည္
ကုမၸဏီအေၾကာင္း သေဘာၤ၏အမည္ ခရီးစဥ္ Yokohama Kawasaki Nagoya Kobe Osaka Hong Kong Yangon Laem Chabang Hanbantota Chittagong Mongla
SEALS CO.,LTD YU HENG XIAN FENG 2 Feb 23rd - Feb 24th - Feb 26th - Mar 15th - Mar 10th - -
ECL VIKING OCEAN 7 Feb 27th - Feb 28th - Mar 2nd - Mar 16th - Mar 12th Mar 19th Mar 21st
ECL VIKING OCEAN Feb 28th - Feb 27th - Feb 26th - Mar 16th - - Mar 19th Mar 21st
TOYOFUJI SILVERSTONE EXPRESS 13 Mar 5th - Mar 6th - အသစ္တင္ေနပါသည္ Mar 12th - Mar 15th - - -
SEALS CO.,LTD LE MANS EXPRESS 15 Mar 10th - Mar 8th - Mar 7th - Mar 20th - - Mar 23rd Mar 25th
TOYOFUJI TRANS FUTURE 3 207 Mar 12th - Mar 13th - အသစ္တင္ေနပါသည္ Mar 19th - Mar 22nd - - -
TOYOFUJI TRANS FUTURE 11 161 - - - - Mar 12th Mar 19th - - - - -
TOYOFUJI TRANS FUTURE 8 163 Mar 12th - Mar 13th - အသစ္တင္ေနပါသည္ Mar 19th - Mar 22nd - - -
ECL PULAU TIOMAN SUB Mar 14th - - Mar 12th - Mar 20th - - - - -
ECL VIKING CORAL SUB Mar 16th - Mar 15th - Mar 14th - Mar 28th - - Mar 31st Apr 2nd
SEALS CO.,LTD VIKING SEA 5 Mar 16th - Mar 15th - Mar 14th - Mar 29th - Apr 2nd Apr 6th Apr 8th
ECL GRAND PACE 3 Mar 24th - Mar 27th Mar 28th - - - - Apr 10th - -
ECL VIKING OCEAN 8 Apr 6th - Apr 5th - Apr 4th - Apr 18th - - Apr 20th Apr 22nd
SEALS CO.,LTD LE MANS EXPRESS 16 Apr 12th - Apr 11th - Apr 10th - Apr 30th - Apr 27th May 4th May 6th

S.America

ေရာက္ရွိျပီး
ယေန႔ေရာက္ရွိ
မၾကာမွီေရာက္ရွိမည္
ကုမၸဏီအေၾကာင္း သေဘာၤ၏အမည္ ခရီးစဥ္ Yokohama Kawasaki Nagoya Kobe Osaka Iquique Matarani
THE KEIHIN CO., LTD. GRAND COSMO 009 Feb 16th - Feb 14th Feb 13th - Mar 17th -
THE KEIHIN CO., LTD. GRAND COSMO SUB Feb 19th - Feb 18th Feb 16th - Mar 23rd -
HOEGH HOEGH TROVE 132 Feb 21st - - Feb 19th - Mar 28th -
NYK AMBER ARROW 106 Feb 26th - Feb 27th - - Mar 25th -
ECL GLOVIS SYMPHONY 023 - Feb 27th - - Feb 25th Mar 29th -
THE KEIHIN CO., LTD. GRAND MARK 005 Feb 28th - Feb 27th - - Mar 25th -
THE KEIHIN CO., LTD. MORNING CONDUCTOR 100 Feb 28th - Feb 27th - - Mar 25th -
THE KEIHIN CO., LTD. BESS 019 Mar 16th - Mar 15th Mar 14th - Apr 16th -
THE KEIHIN CO., LTD. MORNING PRIDE 035 Mar 16th - Mar 15th Mar 13th - Apr 16th -
HOEGH HOEGH TRAPPER 11 - Mar 25th - Mar 23rd - Apr 25th -
ECL GLOVIS CONDOR 014 - Mar 26th - - Mar 28th May 4th -
ECL GLOVIS CONDOR 030 - Mar 26th - - Mar 28th May 4th -
ECL GLOVIS CONDOR 031 - Mar 26th - - Mar 28th May 4th -
THE KEIHIN CO., LTD. MORNING CLARA SUB Mar 27th - Mar 26th - - Apr 21st -
ECL GLOVIS SUNRISE SUB - Mar 27th Mar 26th - Mar 25th Apr 30th -
NYK PHOENIX LEADER 9 - - - Mar 27th - May 2nd -
HYUNDAI GLOVIS GLOVIS SUPREME 028 - Mar 28th Mar 30th - Mar 31st - -
NYK HARVEST LEADER 31 Mar 28th - Mar 30th - - May 2nd -
K-LINE HARVEST LEADER 31 Mar 28th - Mar 30th - - May 3rd -
ECL GLOVIS SUNRISE 021 - - Mar 28th - - Apr 25th -
THE KEIHIN CO., LTD. TAIPAN 087 Mar 29th - Mar 28th - - Apr 26th -

Euro

ေရာက္ရွိျပီး
ယေန႔ေရာက္ရွိ
မၾကာမွီေရာက္ရွိမည္
ကုမၸဏီအေၾကာင္း သေဘာၤ၏အမည္ ခရီးစဥ္ Yokohama Kawasaki Nagoya Kobe Osaka Larnaca Dublin Southampton Bremerhaven Hanko Limassol
Yuwa Shipping Co., Ltd MORNING LENA 325 Jan 25th - Jan 24th Jan 23rd - Feb 27th - Mar 22nd Mar 20th - အသစ္တင္ေနပါသည္
HOEGH HOEGH CHIBA 15 - Jan 28th - Jan 26th - Feb 24th Mar 20th Mar 23rd Mar 15th အသစ္တင္ေနပါသည္ အသစ္တင္ေနပါသည္
K-LINE GALVESTON HIGHWAY 36 Jan 31st - - - - - Apr 1st - Mar 21st - Mar 20th
HOEGH HOEGH BRASILIA 78 - Feb 2nd - Feb 6th - Mar 1st Mar 23rd Mar 31st Mar 24th အသစ္တင္ေနပါသည္ အသစ္တင္ေနပါသည္
ARMACUP PARSIFAL AF802 Feb 3rd - Jan 26th Jan 25th - - Mar 19th Mar 18th Mar 15th Mar 30th -
ARMACUP TIJUCA AF803 Feb 6th - Feb 5th Feb 4th - - Apr 9th Mar 29th Mar 26th Apr 6th -
ARMACUP ASIAN KING AL805 Feb 6th - - - - - - - Mar 30th - -
K-LINE JASPER ARROW 95 Feb 9th - - - - - Apr 9th - - - -
ARMACUP TARAGO AF804 Feb 15th - Feb 14th Feb 13th - - - - Apr 3rd - -
HOEGH HORGH DETROIT 81 - - - Feb 19th - - Apr 7th Apr 8th Apr 3rd အသစ္တင္ေနပါသည္ -
HOEGH HOEGH DETROIT 81 - - - Feb 19th - - Apr 7th Apr 8th Apr 3rd အသစ္တင္ေနပါသည္ -
ARMACUP THELMOPLAYE AL807 Feb 21st - Feb 23rd - - - Apr 16th Apr 11th Apr 13th Apr 20th Mar 30th
K-LINE GENIUS HIGHWAY 30 Feb 21st - - - - - Apr 19th - Apr 9th - Apr 7th
ARMACUP THERMOPYLAE AL807 Feb 21st - Feb 24th Feb 25th - - Apr 16th Apr 11th Apr 13th Apr 20th Mar 30th
HOEGH HOEGH TRAVELLER 9 - Feb 23rd - Feb 25th - Mar 26th May 1st Apr 21st Apr 16th အသစ္တင္ေနပါသည္ အသစ္တင္ေနပါသည္
Yuwa Shipping Co., Ltd MORNING COURIER 326 Feb 23rd - Feb 22nd Feb 21st - Mar 29th - Apr 20th Apr 19th - အသစ္တင္ေနပါသည္
Yuwa Shipping Co., Ltd GOLIATH LEADER 326 Feb 24th - Feb 23rd Feb 22nd - Mar 29th - Apr 20th Apr 19th - အသစ္တင္ေနပါသည္
ARMACUP TYSLA AF805 Feb 25th - - - - - - - Apr 12th - -
K-LINE GRAND PHOENIX 64 Feb 28th - Feb 27th - - - May 1st May 1st Apr 19th - Apr 17th
ARMACUP FAUST AF806 Mar 7th - Mar 6th Mar 5th - - Apr 30th Apr 28th Apr 22nd - -
ARMACUP TAMERLANE AF807 Mar 16th - Mar 15th Mar 14th - - - - May 3rd - -
HOEGH GRACIOUS ACE 6 - - - Mar 17th - - May 5th - May 2nd အသစ္တင္ေနပါသည္ -
K-LINE FLORIDA HIGHWAY 87 Mar 19th - - - - - May 22nd May 22nd May 10th - May 5th
ARMACUP MIGNON AL811 Mar 19th - Mar 22nd - - - - - May 14th May 25th -
Yuwa Shipping Co., Ltd MORNING CAPO 327 Mar 25th - Mar 24th Mar 23rd - Apr 29th - May 20th May 19th - အသစ္တင္ေနပါသည္
Yuwa Shipping Co., Ltd MORNING CROWN 327 Mar 26th - Mar 25th Mar 24th - Apr 29th - May 20th May 19th - အသစ္တင္ေနပါသည္
ARMACUP LYDDEN AL812 Mar 27th - - Mar 29th - - - - May 17th - May 11th
Yuwa Shipping Co., Ltd GRAND PAVO 327 Mar 27th - Mar 26th Mar 25th - Apr 30th - May 20th May 19th - အသစ္တင္ေနပါသည္
HOEGH HOEGH TRACER 13 - Mar 29th - Mar 26th - Apr 22nd May 25th - May 14th အသစ္တင္ေနပါသည္ အသစ္တင္ေနပါသည္
ARMACUP SALOME AF808 Mar 31st - Mar 30th Mar 28th - - - - May 14th - -
ARMACUP BOHEME AL813 Apr 6th - - - - - May 28th - May 27th Jun 8th May 18th
ARMACUP TIRRANNA AF809 Apr 6th - Apr 5th Apr 4th - - May 28th - May 24th Jun 1st -

Russia

ေရာက္ရွိျပီး
ယေန႔ေရာက္ရွိ
မၾကာမွီေရာက္ရွိမည္
ကုမၸဏီအေၾကာင္း သေဘာၤ၏အမည္ ခရီးစဥ္ Yokohama Nagoya Kobe Osaka Toyama Maizuru Hakata Otaru Vladivostok
ECL POSITIVE PASSION 95 Mar 15th - Mar 13th - - - - - Mar 20th
JAL SIDIMI 2 - - - - - Mar 19th - - -
JAL AMGU 2 - - - - - - - Mar 20th -
JAL SEAGRAND 2 - - - - Mar 22nd - - - -
JAL LIZA 1 - - - - - - - - -
JAL NEXT VOYAGE - - - - - Mar 23rd - - -
JAL DLP Alyur 2 - - - - - - - Mar 23rd -
ECL MALAYSIA STAR SUB Mar 26th - Mar 29th - - - - - Apr 1st
JAL Samarga 2 - - - - - - - - -
JAL SILVER DREAM 4 - - - - Mar 28th - - - -
ECL VIKING DRIVE 6 Mar 28th - - - - - - - Apr 3rd
ECL POSITIVE STAR 134 - Mar 29th Mar 30th - - - - - Apr 3rd

Be a vip
Get discounts, save more

We send only useful information

CAR FROM JAPAN ၏ကမ္ပိန္း