• ေရာင္းရန္ရွိေသာ 123,484
  • ဂ်ပန္စံေတာ္ခ်ိန္ 10:15

Schedule of car shipping from Japan

2018-09-22တြင္Updateလုပ္လိုက္ပါသည္

CAR FROM JAPAN မွသင္မွာယူလိုက္သည္႔ကားတည္ရွိရာ ကြန္တိန္နာကိုေျခရာခံမိေစရန္ သေဘာၤအခ်ိန္စာရင္း(shipping schedule)ကို စီစဥ္ေပးထားပါသည္။ ကားကိုသေဘာၤျဖင့္ပို႔ေဆာင္ျခင္းသည္ လနွင့္ခ်ီကာၾကာျမင့္နိုင္ေသာ္လည္း သင္႔ကားရွိရာကြန္တိန္နာကိုအျမဲမျပတ္ေျခရာခံနိုင္ပါမည္။ လက္ရွိအေနျဖင့္ ေဒသၾကီးေျခာက္ခုျဖစ္ေသာ ရုရွား၊ ပင္လယ္နက္၊ အာရွ၊ အာဖရိက၊ အိုရွန္းနီးယား၊ ေတာင္အေမရိက၊ ဥေရာပ၊ ေျမထဲပင္လယ္ေဒသ၊ အေရွ႔အာရွ ေဒသတို႔အတြင္း သေဘာၤမ်ားကိုေျခရာခံနိုင္ေအာင္ ကြ်နု္ပ္တို႔မွလုပ္ေဆာင္ေပးပါသည္။ ပို၍သိရွိလိုပါလွ်င္ ကြ်နု္ပ္တို႔ထံေအာက္ပါတို႔မွတဆင့္ဆက္သြယ္ေပးပါ: အီးေမး: ask@carfromjapan.com အေရးေပၚတိုက္ရိုက္ဖုန္းနံပါတ္: +81 3 4540 6692

Filters

Black Sea

ေရာက္ရွိျပီး
ယေန႔ေရာက္ရွိ
မၾကာမွီေရာက္ရွိမည္
ကုမၸဏီအေၾကာင္း သေဘာၤ၏အမည္ ခရီးစဥ္ Yokohama Nagoya Kobe Osaka Hakata Novorossiysk Poti Batumi
MAERSK SAN FELIX 1811 - - Sep 12th - - Oct 18th - -

Asia, Africa

ေရာက္ရွိျပီး
ယေန႔ေရာက္ရွိ
မၾကာမွီေရာက္ရွိမည္
ကုမၸဏီအေၾကာင္း သေဘာၤ၏အမည္ ခရီးစဥ္ Yokohama Kawasaki Nagoya Kobe Osaka Hakata Jebel Ali Karachi Port Louis Durban Dar Mombasa Maput Hanbantota
HYUNDAI GLOVIS GLOVIS CAPTAIN 024 - Aug 16th Aug 17th - Aug 18th - - - - Sep 23rd Sep 16th Sep 14th Sep 30th -
THE KEIHIN CO., LTD. MORNING CHAMPION SUB Aug 27th - Aug 26th Aug 25th - Aug 22nd - - - Sep 27th Sep 22nd Sep 20th အသစ္တင္ေနပါသည္ -
ECL A Vessel SUB Aug 27th - အသစ္တင္ေနပါသည္ Aug 28th - - - Sep 16th - - - - - -
ECL GARDENIA ACE 2 Aug 27th - - Aug 28th - - - Sep 16th - - - - - Sep 12th
MOL COURAGEOUS ACE 0124A Aug 30th - Aug 26th Aug 25th - - - - - Sep 28th Sep 23rd Sep 22nd Sep 27th Sep 13th
THE KEIHIN CO., LTD. MORNING CAMILLA SUB Sep 7th - Sep 6th Sep 5th - Sep 10th - - - Oct 10th Oct 5th Oct 3rd အသစ္တင္ေနပါသည္ -
MOL GARNET ACE 0067A Sep 10th - Sep 11th Sep 13th - - - - Oct 5th Oct 11th Oct 19th Oct 20th Oct 15th Sep 26th
ECL GRAND CHOICE SUB Sep 12th - Sep 13th Sep 14th - - - Oct 9th - - - - - Oct 5th
THE KEIHIN CO., LTD. MORNING MARGARETA SUB Sep 18th - Sep 17th Sep 16th - Sep 21st - - - - Oct 15th Oct 13th - Oct 6th

Euro

ေရာက္ရွိျပီး
ယေန႔ေရာက္ရွိ
မၾကာမွီေရာက္ရွိမည္
ကုမၸဏီအေၾကာင္း သေဘာၤ၏အမည္ ခရီးစဥ္ Yokohama Kawasaki Nagoya Kobe Osaka Larnaca Dublin Southampton Bremerhaven Hanko Limassol
HOEGH HOEGH TROOPER 177 - - - Aug 20th - - Oct 19th Oct 9th Oct 7th အသစ္တင္ေနပါသည္ -
K-LINE GUANGZHOU HIGHWAY 129 Aug 23rd - Aug 14th အသစ္တင္ေနပါသည္ - - Oct 16th - - - -
HOEGH THRUXTON 4 - Sep 1st - Aug 28th - Sep 29th Oct 31st Oct 20th Oct 18th အသစ္တင္ေနပါသည္ အသစ္တင္ေနပါသည္
HOEGH HOEGH TRANSPORTER 140 - - - Sep 18th - - Nov 7th - Nov 4th - -
HOEGH VIKING DESTINY 10 - Sep 29th - Sep 24th - Oct 24th Nov 17th Nov 15th Nov 13th - အသစ္တင္ေနပါသည္

S.America

ေရာက္ရွိျပီး
ယေန႔ေရာက္ရွိ
မၾကာမွီေရာက္ရွိမည္
ကုမၸဏီအေၾကာင္း သေဘာၤ၏အမည္ ခရီးစဥ္ Yokohama Kawasaki Nagoya Kobe Osaka Iquique Matarani
ECL GLOVIS SYMPHONY 025 - - Aug 15th - Aug 13th Sep 23rd -
ECL GLOVIS CAPTAIN 024 - Aug 15th - - Aug 18th Sep 22nd -

Ocenia

ေရာက္ရွိျပီး
ယေန႔ေရာက္ရွိ
မၾကာမွီေရာက္ရွိမည္
ကုမၸဏီအေၾကာင္း သေဘာၤ၏အမည္ ခရီးစဥ္ Yokohama Kawasaki Nagoya Kobe Osaka Brisbane Port Kembla Melbourne Auckland Wellington Lyttelton Suva Lautoka
MOL ONYX ACE 0054A - - Aug 25th Aug 30th - - - - Sep 18th Sep 20th Sep 21st - -
KYOWA TROPICAL ISLANDER 125 Aug 28th - Aug 27th Aug 25th - - - - - - - Sep 19th Sep 18th

Be a vip
Get discounts, save more

We send only useful information

CAR FROM JAPAN ၏ကမ္ပိန္း